Prosjektering

Prosjektering

I noe tilfeller må oppgaver organiseres som  prosjekter.

I wikipdeia defineres prosjekt som:
 "  Prosjekt betegner innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, som oftest innenfor en 
    planlagt tids- og ressursramme. "

Noen kaller dette en jobb, et oppdrag, en bestilling, en leveranse, eller liknende.  Dette er avhengig av hvilken bransje det leveres til.

Oppgaven starter, oppgaven utføres og oppgaven avsluttes.

Det er dette som karakteriserer et prosjekt.

Vi har erfaring med mange prosjekter i IT-bransjen, både store og små.

Har hatt oppdrag innen planlegging, administrasjon, teknisk gjennomføring og kvalitetssikring (test)

Vi kan ta oppdrag som prosjektleder i alle disse fasene.