Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av programvare

Kvalitetssikring av programvare.
Dette kalles ofte for ”test” i en prosjektfase. 
I alle utviklings- og vedlikeholds-oppdrag er det viktig å opprettholde kvalitet i programvaren som utvikles.
Uten rett kvalitet mister programvare og internettsider sin verdi. 
Brukere blir frustrerte, feil resultat fører til feile valg og beslutninger.

Å innarbeide kvalitetssikring i IT-oppdrag er viktig, ressurskrevende, men det ”betaler seg godt” i det lange løp.

Vi har verktøy og erfaring med kvalitetssikring av programvare.