Programmering

Tuesday, September 24, 2019

Programmering.

Programmering / Systemutvikling av programvare til PC, servere og stormaskiner. ()

Språk.:  c#, vb, COBOL, java, c, c++, tex, ASP, m.flere

Mange bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter har utviklet programvare som passer til virksomhetens aktiviteter.  Systemene er blitt en del av virksomhetens "produksjonsutstyr". 
Uten systemet fungerer ikke virksomheten.

For veldig mange virksomheter er det slik.

Systemene krever kontinuerlig tilsyn, vedlikehold og service.  Det er som en bil, den trenger drivstoff, service og vedlikehold.
Slik er det med datasystemer også.

Vi har spesialisert oss på vedlikehold og service på eksisterende datasystemer. 
Nyutvikling av datasystemer er ofte svært ressurskrevende og krever mye personell.  I nyutviklingsoppdrag er vi deltakende programmerere eller i prosjektledelse.

Vedlikehold av datasystemer er kortvarige oppdrag og er mer en "enmannsjobb" og er derfor lettere å beskrive, kalkulere, utføre og følge opp.

 

+