About

Denne web-siden er bygget på Umbraco8 og starterKit fra codeshare.uk

www.eida.no = Eide Data
Org.no.: 958 510 136 Hans-Inge Eide (Prediksjon)
Bankforbindelse.: DNB, konto 1503.32.54668
epost.: post@eida.no
postadresse .: Midtbøvegen 26, 5211 Os, Norway
Kontaktperson.: Hans-Inge Eide tlf. (47)47631228
mail.: hans.inge.eide@eida.no

 

"Programvare-entreprenør" som leverer programmeringstjenester i forbindelse med nyutvikling og vedlikehold av data-programvare og web-sider.

Hovedvekten av utvikling gjøres med Microsoft sine verktøy.
Vi bruker Visual Studio, programmeringsspråkene c#, basic(vb), c++, asp, m.fl.
De fleste programmene benytter databasen SQL Server.

Web-sidene (nettavisene) benytter programvare fra Umbraco (www.umbraco.com)

Vi programmerer også i andre verktøy og språk, slik som
(PL/SQL, java, cobol, php, m.fl.)

Har god erfaring med databaser fra SQL-server, ORACLE, DB2, IDS, MySQL og Notes.

Ved test og kvalitetssikring av programmer benyttes Mercuri Test sine testverktøy.