Tjenester

Utvikling av nye programmer, Vedlikehold av programmer Internettsider, Hjemmesider, Oppmålingstjenester (masser, arealer, lengder, etc), Databaser, Prosjektering, Kvalitetssikring av programvare, Rådgiving innen IT