Tjenester

* Utvikling av ny programvare,
* Vedlikehold av programvare,
* Oppgradering av programvare
* Databaser
* Prosjektering
* Test og kvalitetssikring
* Rådgiving
* Oppmålingstjenester (masser, arealer, lengder, etc)

Tjenester

Produkter

* Egenutviklet programvare
* Programvare fra Microsoft
* Internett (Umbraco)

Produkter

Nettsider

* Internettsider
* Nettsider
* Hjemmesider
* Bedriftsider
* Bloggsider
eller hva det nå kalles!

Umbraco

Informasjon

Eide Data

om www.eida.no

Informasjon om oss

Lånometer
Måleinstrument for utlån

* Nye lån

* Eksisterende lån

* Analyse av en låneportefølje (1000-vis)

Lånometer
  • Utvikling av nye programmer, Vedlikehold av programmer
  • Internettsider, Hjemmesider
  • Oppmålingstjenester (masser, arealer, lengder, etc)
  • Databaser
  • Prosjektering
  • Kvalitetssikring av programvare
  • Rådgiving innen IT

 

 

Siste hendelser

Blog

Oppmåling

Med programmer fra Trimax, Geometra
Oppmåling av arealer, flater, rom, etc
for bygg, anlegg, malermester, kommune,

Geometra oppmåling

Internettsider / Hjemmesider / Bedriftssider / Nyhetssider

Ny Hjemmeside, Bedriftsside, Nyhetsside eller hva det nå heter. Vi leverer flotte nye internettsider i samarbeid med samarbeidspartnerne

se Produkter

Lånometer

Lånometer er en lånekalkulator for windows eller web. Lån beregnes med angitte data. Angitte data, f.eks rentesats kan endres på bestemte tider for å se effekten av slike

Lånometer